Elevvård

Anna Josefsson Stenerhag, Skolsköterska
anna.stenerhag(a)hedemora.se
Tel. 0225-340 60
 
Birgitta Grahn, Studie- och yrkesvägledare
birgitta.grahn(a)hedemora.se
Tel. 0225-342 74

Helena Matsegård, Kurator
helena.matsegard(a)hedemora.se
Tel. 0225-342 42

Benita Wallner, Specialpedagog
benita.wallner(a)hedemora.se
Tel. 0225-342 68

Veronica Persson, Speciallärare
veronica.persson(a)hedemora.se
Tel. 0225-348 19