Se ditt schema här

Utöver lektionerna på schemat är eleverna i varje klass skyldiga att delta i aktiviteter som anordnas av skolan på håltimmar och dylikt. Samma regler som för övriga lektioner gäller i fråga om närvaro, om ej annat meddelas.

Unikum

På Unikum kan du hitta och lämna in skoluppgifter. Du kan även se planeringar, bedömningar och övrig information från skolan. 

Sjukanmälan

Om elev är sjuk och måste stanna hemma från skolan eller av någon annan anledning inte kan komma, är det viktigt att meddela det.

Vårdnadshavare gör sjukanmälan via Skola24
eller ringer "Frånvaroanmälan" tel 0225-343 05
Omyndig elev kontaktar sin mentor.
 

Ledighetsansökan

Ledighet från skolarbetet kan fås om du har särskilda skäl och efter kontroll av hur skolarbetet fungerar. Mentor får bevilja högst två dagar per läsår. Längre ledighet måste beviljas av rektor. Ledighet för semesterresa medges ej. Rektor får bevilja ledighet för enskild angelägenhet. Ledighet längre än 14 dagar innebär att studiemedlet dras in för den aktuella tiden (minst 1 månad).

Anhållan om ledighet görs i Skola 24 senast två veckor innan den önskade ledigheten.

Ogiltig frånvaro

När du tackar ja till en plats på Martin Koch-gymnasiet är du skyldig att vara närvarande under lektionerna om du inte har godkända skäl. Ogiltig frånvaro följs upp och kan leda till att ditt studiebidrag dras in.

Busskort

Busskort (länskort) utdelas till elever, om skolvägen är 6 km eller längre (t.o.m. vårterminen det år man fyller 20 år), genom mentors försorg. Skolkortet gäller för resor till och från skolan, vardagar, ej giltigt lov och helgdag.
Stulet eller borttappat busskort ersätts ej av skolan. 
Nytt busskort kan köpas på expeditionen till en kostnad av 300 kr.

Bad/gymkort i vasahallen

HÅLTIMMESBAD och STYRKETRÄNING   

För 150 kr/termin kan du bada och gymma under dina håltimmar.     
Köp av kort för håltimmesträning/bad  sker i kassan på Vasahallen under ordinarie öppettider. Kortet gäller endast under höst och vårterminen. 
Visa upp håltimmeskortet och din legitimation i badets kassa när du går in.
 
BAD
Tisdag – Torsdag   15:00-16:00
Fredag 13:00-16:00
Endast under våra ordinarie öppettider.
 
GYM (15-års  gräns)
Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30 - 16.00
Onsdag 15.00 - 16.00
 
Du ska ha fått instruktioner av idrottslärare om hur utrustningen fungerar.
Vid utpassage efter kl. 16.15 kommer en avgift motsvarande träning (fn. 35:- ) att krävas.

Studiehörnan

Vårt motto: En skola för alla!

Du som individ är unik -I studiehörnan hjälper Benita och Carina dig att få en undervisning efter dina förutsättningar.

Väkommen!
(studiehörnan ligger på plan 3)

Studiero

En öppen studiehörna finns på plan 2 och är öppen för alla i mån av tid. Gary och Madeleine hjälper dig tillrätta.