Ledighetsansökan

Ledighet från skolarbetet kan fås om du har särskilda skäl och efter kontroll av hur skolarbetet fungerar. Mentorn får bevilja högst två dagar per läsår. Längre ledighet måste beviljas av rektor. Ledighet för resa med familj, under skoltid, ges endast vid särskilda skäl. Rektor får bevilja ledighet för enskild angelägenhet. Ledighet längre än 14 dagar innebär att studiemedlet dras in för den aktuella tiden (minst 1 månad).

Anhållan om ledighet görs i Skola24.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen är tecknad med försäkringsbolaget Folksam.
Olycksfallsförsäkringen gäller hela dygnet alltså även olycksfall som inträffar på fritiden.

Beställ betygskopia

Skicka ett mail till expeditionen med följande uppgifter:
Namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Observera: Du kanske har bytt namn efter gymnasietiden, så det är viktigt för oss att du uppger det namn som står på betyget. Det kan underlätta för oss om du även berättar vilket år du tog studenten och vilket program du gick.

Du kan skicka ditt mail här :